Ο OSENGO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΕΕΚ, ειδικός στη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση, μέλος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διαθέτει 32 μόνιμα κέντρα κατάρτισης που βρίσκονται σε τέσσερις περιφέρειες της Γαλλίας. Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, ο OSENGO υποστηρίζει διάφορες ομάδες-στόχους προς τη δια βίου επαγγελματική εκπαίδευση ή την αλλαγή σταδιοδρομίας: εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, νέοι, άνεργοι, εργαζόμενοι με αναπηρία, ηλικιωμένοι κ.λπ. Ο OSENGO παρέχει ειδική και πιστοποιημένη εκπαίδευση στον τομέα της φιλοξενίας, της εστίασης, του κοινωνικού, τριτογενούς, εμπορικού και ψηφιακού τομέα. Πέρα από αυτά τα πιστοποιημένα μαθήματα, ο όμιλος OSENGO προσφέρει επίσης εξατομικευμένες υπηρεσίες. Ο OSENGO δημιούργησε ένα ειδικό τμήμα για θέματα σχετικά με την Ευρώπη το 1994 και έκτοτε έχει ηγηθεί πολυάριθμων προγραμμάτων κινητικότητας και παιδαγωγικής μηχανικής.