Η HATEC SA είναι μια ιδιωτική εταιρεία (ΜΜΕ) που ιδρύθηκε το 2008 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στην καινοτομία στη μάθηση, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες Μάθησης & Ανάπτυξης, όπως Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό στη Μεικτή Μάθηση, Ασύγχρονη & Σύγχρονη ηλεκτρονική Μάθηση και Πρόσωπο με Πρόσωπο Εκπαίδευση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μαθημάτων Gamification, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρικές Ακαδημίες Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ικανότητας σε τον τομέα των εκπαιδευτών, με πιστοποιημένα προγράμματα όπως Train the Trainers for Classroom Trainers, Train the Blended Learning Instructional Designers, Train the Blended Learning Trainers κ.λπ. Η HATEC SA σχεδιάζει και αναπτύσσει διαδραστικές και άκρως συναρπαστικές μαθησιακές εμπειρίες, σε κάθε τύπο προτύπου συμβατότητας (SCORM, Tin Can API κ.λπ.), όπως Εκπαιδευτικά Animation Learning Objects με επαγγελματικές φωνητικές εντολές (Animation Cartoons, Whiteboard Explainers, Screen Recording ή χρήση έτοιμου -φτιαγμένα βίντεο, Εκπαιδευτικά Infographics για ηλεκτρονική μάθηση και ένα ευρύ φάσμα διαδραστικών στοιχείων, χρησιμοποιώντας εργαλεία συγγραφής όπως το Articulate Storyline, το TechSmith Camtasia και άλλα. Η εκπαιδευτική μας μεθοδολογία σχεδιασμού συνδυάζει μια εις βάθος γνώση της Γνωσιακής Νευροεπιστήμης και της Παιχνιδιοποίησης, με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών μάθησης, για τη δημιουργία εξατομικευμένης, αποτελεσματικής ψηφιακής μάθησης με τη μορφή μαθησιακών στοιχείων, σεναρίων διακλάδωσης και άλλων διαδραστικών και ελκυστικών μαθησιακών εμπειριών. Οι πελάτες της HATEC SA κυμαίνονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης ( CdE), Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA), PM2 Alliance Brussels, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου στην Κύπρο και πολλά άλλα. Η HATEC SA είναι μια ιδιωτική εταιρεία (ΜΜΕ) που ιδρύθηκε το 2008 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στην καινοτομία στη μάθηση, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες Μάθησης & Ανάπτυξης, όπως Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό στη Μεικτή Μάθηση, Ασύγχρονη & Σύγχρονη ηλεκτρονική Μάθηση και Πρόσωπο με Πρόσωπο Εκπαίδευση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μαθημάτων Gamification, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρικές Ακαδημίες Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ικανότητας σε τον τομέα των εκπαιδευτών, με πιστοποιημένα προγράμματα όπως Train the Trainers for Classroom Trainers, Train the Blended Learning Instructional Designers, Train the Blended Learning Trainers κ.λπ. Η HATEC SA σχεδιάζει και αναπτύσσει διαδραστικές και άκρως συναρπαστικές μαθησιακές εμπειρίες, σε κάθε τύπο προτύπου συμβατότητας (SCORM, Tin Can API κ.λπ.), όπως Εκπαιδευτικά Animation Learning Objects με επαγγελματικές φωνητικές εντολές (Animation Cartoons, Whiteboard Explainers, Screen Recording ή χρήση έτοιμου -φτιαγμένα βίντεο, Εκπαιδευτικά Infographics για ηλεκτρονική μάθηση και ένα ευρύ φάσμα διαδραστικών στοιχείων, χρησιμοποιώντας εργαλεία συγγραφής όπως το Articulate Storyline, το TechSmith Camtasia και άλλα. Η εκπαιδευτική μας μεθοδολογία σχεδιασμού συνδυάζει μια εις βάθος γνώση της Γνωσιακής Νευροεπιστήμης και της Παιχνιδιοποίησης, με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών μάθησης, για τη δημιουργία εξατομικευμένης, αποτελεσματικής ψηφιακής μάθησης με τη μορφή μαθησιακών στοιχείων, σεναρίων διακλάδωσης και άλλων διαδραστικών και ελκυστικών μαθησιακών εμπειριών. Οι πελάτες της HATEC SA κυμαίνονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης ( CdE), Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA), PM2 Alliance Brussels, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου στην Κύπρο και πολλά άλλα.