Η KIM είναι μια οντότητα αναφοράς στην καινοτομία, τη μεταφορά γνώσης και την εφαρμογή επιστημονικών τεχνολογικών δομών παγκοσμίως, αποστολή της οποίας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής προόδου των εταιρειών μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών, η τοποθέτηση και η εδραίωση ενός μοντέλου μεταφοράς γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέρουμε τεχνογνωσία σε διάφορους ρόλους σε τέτοιες συνεργασίες έργων, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού έργων, της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της έρευνας, της διαχείρισης σχεδιασμού, της ανάπτυξης αγοράς και των δραστηριοτήτων εμπορευματοποίησης. Μπορούμε να προσφέρουμε μια τεράστια εμπειρία που καλύπτει τις ακόλουθες συνεισφορές:

  • Εμπορευματοποίηση αποτελεσμάτων Ε&Α (Knowledge Marketing): Υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς τεχνολογίας, μέσω της αξιολόγησης, του μάρκετινγκ και του deal-making της τεχνολογίας.
  • Σχεδιασμός στρατηγικής IP: Προστασία και αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων που παράγονται από έργα Ε&Α και γενική βοήθεια σε ρυθμιστικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία
  • Project & Risk Management: αποτίμηση του κινδύνου του έργου, καθορισμός βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και διαχείρισης έργου και παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης διαχείρισης έργων σε συνεργατικά έργα.
  • Διάδοση των αποτελεσμάτων Ε&Α: σχεδιασμός κατάλληλων επικοινωνιακών στρατηγικών και εκστρατειών και υποστήριξη της όλης διαδικασίας διάδοσης. Ευθυγράμμιση των προσδοκιών του κλάδου και των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας για την εκμετάλλευση των ευκαιριών της Ανοιχτής Καινοτομίας.
  • Εξειδίκευση. Ασκούμε την ανοιχτή καινοτομία, τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ της βιομηχανίας και των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας από το 2007.
  • PULL φιλοσοφία. Ο οδηγός που καθοδηγεί τη δραστηριότητά μας με τους RTO είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες των βιομηχανικών πελατών μας, κυρίως μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών.
  • Όραση 360º. Έχουμε ένα τεχνολογικό όραμα για τις διαδικασίες απόκτησης και εμπορευματοποίησης τεχνολογιών πρώιμου σταδίου και άλλων περιουσιακών στοιχείων IP (τεχνογνωσία, πατέντες), αλλά και επιχειρηματικών, χρηματοοικονομικών, νομικών και μοντέλων IP.
  • Διασταυρούμενη καινοτομία. Έχουμε μια οριζόντια γνώση της αγοράς, η οποία μας επιτρέπει να επανατοποθετούμε και να μεταφέρουμε τεχνολογίες από τον έναν κλάδο στον άλλο.
  • Διαμεσολαβητές. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε εθνικά και διεθνή μέσα χρηματοδότησης μεταφορών. Αυτό μας επιτρέπει να μπορούμε να συνδέσουμε δημόσια και ιδιωτικά όργανα. Μέσω της αποστολής μας, βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού, μέσω της υποστήριξης σε έργα καινοτομίας, της αξιοποίησης ή/και της εμπορευματοποίησης των προϊόντων του, της ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων, της εκπαίδευσης επαγγελματιών, της εφαρμογής συστημάτων καινοτομίας και της αναζήτησης εξωτερικών τεχνολογικών λύσεων που λύσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. Έχουμε γραφεία στη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη, το Βίγκο και το Σαντιάγο της Χιλής. Και βρισκόμαστε στο The Knowledge Agents Alliance (KAA), ένα διεθνές δίκτυο πρακτόρων μεταφοράς γνώσης.