Η Euroform RFS είναι ένας ιταλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1996 και ειδικεύεται στην κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Με τα χρόνια, η Euroform RFS έχει επεκτείνει την προσφορά κατάρτισης αφιερωμένη σε διαφορετικούς τύπους επαγγελμάτων. Σήμερα διαθέτει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων σε διάφορους τομείς (πληροφορική, γλώσσες, ασφάλεια στο χώρο εργασίας, διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων κ.λπ.). Η Euroform RFS προωθεί τη διεθνή κινητικότητα μέσω της κατάρτισης στο εξωτερικό φοιτητών, μαθητευόμενων, πρόσφατων αποφοίτων, αποφοίτων και νέων ανέργων χάρη στη συμμετοχή σε διάφορα έργα της ΕΕ.
Η Euroform RFS λειτουργεί ως οργανισμός πιστοποιημένος από τις περιφέρειες της Καλαβρίας και του Πεδεμοντίου για προσανατολισμό και τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας. Η Euroform RFS πιστεύει και προωθεί την κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων και των μειονεκτούντων ατόμων. Από το 2014 εργάζεται για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην Ιταλία.
Το Euroform RFS προωθεί παρεμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της εκπαίδευσης για τη συνεχή δοκιμή καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας.