Ο Όμιλος Ensinus είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς ομίλους στην Πορτογαλία και εργάζεται καθημερινά για να αυξήσει και να βελτιώσει τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά επίπεδα προσόντων από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει 50 χρόνια εμπειρίας. 13 εκπαιδευτικά ιδρύματα· και ως ομάδα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχει ρόλο Pionering στη διαδικασία της αυτονομίας και της ευελιξίας. Το EPET, είναι μια σχολή, η οποία είναι ενσωματωμένη σε αυτή την ομάδα και εργάζεται στον τομέα των προσόντων επιπέδου IV στους τομείς του αθλητισμού, της υγειονομικής περίθαλψης και των βοηθών παιδικής φροντίδας.