Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Το έργο iVET θέλει να βελτιώσει την ποιότητα και τη συνάφεια των τεχνικών επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας τα μέσω της ενσωμάτωσης εργαλείων και γνώσεων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στο στρατηγικό τους έργο. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες μπορούν να βελτιώσουν τη σχέση τους με τον παραγωγικό και κοινωνικό τομέα και, ως εκ τούτου, να συμβάλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου με την απαραίτητη κατάρτιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ευρωπαϊκής οικονομίας.

demo-attachment-1308-Mask-Group-42222@2x
demo-attachment-1245-Mask-Group-43@2x

Ποιοι είμαστε

Στόχοι

Αποτελέσματα έργου

demo-attachment-1012-Significon-Bulb

PR1

Δίκτυο ανοικτής πρόσβασης iVET OER για ανταλλαγή καλών πρακτικών

demo-attachment-1012-Significon-Bulb

PR2

Πρόγραμμα κατάρτισης iVET για επαγγελματίες επαγγελματικής κατάρτισης

Ομάδες στόχοι

Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

100%

Διοικητικό-ακαδημαϊκό προσωπικό

100%

Διευθυντές που σχετίζονται με κέντρα τεχνικής κατάρτισης

100%

Δημόσιες αρχές και φορείς λήψης αποφάσεων σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

100%

Δημόσιες αρχές και φορείς λήψης αποφάσεων σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

100%